Skróty klawiaturowe

Skróty Globalne

 • Przejdź do Dashboard:
  g potem d
 • Przeglądaj projekt:
  g potem p
 • Go to Planning Board:
  g potem a
 • Go to Task Board:
  g potem t
 • Go to Chart Board:
  g potem c
 • Go to Released Board:
  g potem r
 • Znajdź Zgłoszenia:
  g potem i
 • Szybkie wyszukiwanie administracji:
  g potem g
 • Szybkie Wyszukiwanie:
  /
 • Utwórz Zgłoszenie:
  c
 • Otwórz skrót pomocy:
  ?
 • Wyślij formularz:
  Alt + s

Zgłoszenia nawigacyjne

 • Zobacz wybrane zgłoszenie:
  o lub Wprowadź
 • Następne zgłoszenie:
  j
 • Poprzednie Zgłoszenie:
  k
 • Powrót do Nawigatora:
  u
 • Ukryj/Pokaż Lewą Sekcję:
  [
 • Następna aktywność:
  n
 • Poprzednia aktywność:
  p
 • Ustaw kursor w polu wyszukiwania:
  f

Akcje zgłoszenia

 • Edytuj Zgłoszenie:
  e
 • Przypisz Zadanie:
  a
 • Skomentuj Zgłoszenie:
  m
 • Edytuj etykiety zgłoszenia:
  l
 • Okno dialogowe operacji:
  .

Skróty Zwinne

 • Search Board:
  b
 • Hide/Show Column:
  ]
 • Next Box:
  n
 • Previous Box:
  p
 • Expand/Collapse Box:
  x
 • List to Card Toggle:
  t
 • Edit Priority:
  w
 • Delete Issue:
  d
 • Projector Mode:
  z
 • Send to Top:
  s potem t
 • Send to Bottom:
  s potem b